Om oss 

Hva er Musikk i Skolens formål?

Å gi alle barn mulighet til å utøve og oppleve kulturelle opplevelser.

Musikk i Skolens hovedformål er å gi barn og unge mulighet for å utøve og oppleve kulturelle aktiviteter både på skolen og i fritiden uavhengig av foresattes økonomi.

 

Vi jobber politisk for å styrke musikkens og kulturens plass i skole og samfunn.

 

Vi bidrar til å øke den kulturfaglige kompetansen i nærmiljøet – både innenfor og utenfor skolen, og vi tar initiativ til tiltak som styrker denne kompetansen både på kort og lang sikt.

Hvem er vi?

Over 60 år som musikkaktør i Norge

Musikk i Skolen (MiS) er en av Norges eldste musikkorganisasjoner, og har i over 60 år vært en viktig aktør for musikklivet i Norge. MiS er en medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av fagpolitikk, musikkpedagogikk og musikkaktiviteter for og med barn. Vi er støttet av Kunnskapsdepartementet og er del av SEF - Samarbeidsforum for estetiske fag. Vi holder til i Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen på Grünerløkka i Oslo.

Hva gjør vi - helt konkret?

01

Arbeider fagpolitisk

  • Musikk i Skolen gir innspill til kultur- og utdanningspolitiske initiativ og vedtak, og gir høringssvar om skolens fag- og handlingsplaner.

02

Kompetanseheving og utvikling av fagmateriell

  • For våre medlemmer tilbyr vi nettressursen Musikkpaletten, som jevnlig oppdateres med nye undervisningsopplegg 

03

Informasjonsarbeid

  • Musikk i Skolens nyhetsbrev sendes ut til medlemmer og andre interesserte.

  • Musikk i Skolen har etablert og deler årlig ut Musikklærerprisen etter nominasjoner fra hele landet

Klikk på knappen over for å lese mer om vårt medlemskap, eller send oss en e-post til musikkiskolen@musikk.no

E-post

Kontakt oss

Fossveien 24, via Steenstrupsgt.

0551 Grunerløkka, Oslo

Postadresse: Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

Telefon

(+47) 940 84 052 (09 - 15)

Følg oss

Ofte stilte spørsmål

Musikk i Skolens medlemskap